• Oulun Pysäköinti Oy on Oulun kaupungin omistama yhtiö, jonka keskeinen tehtävä on ylläpitää ja kehittää Oulun kaupungin elinvoimaa tukevia pysäköintipalveluja.
  • Oulun Pysäköinti Oy on aloittanut strategiatyön, jonka tarkoituksena on terävöittää edelleen yhtiön tekemisen suuntaa ja sitä kautta tarjota pysäköintipalveluja oululaisille mahdollisimman hyvin.

Teknologian kehittyminen vauhdittaa uudistumista

Oulun Pysäköinnin strategiatyön perusteella yhtiö ohjaa toimintaansa kohti uudenlaisia käytäntöjä, joihin kuuluvat esimerkiksi yrityksen brändi-ilmeen muutos, pysäköintijärjestelmien uudistus sekä digitalisaation, pysäköinti-infran ja kestävän liikkumisen kehittäminen. 

Oulun Pysäköinnin toimitusjohtaja Jouko Väänänen kommentoi uudistusta: 

“Uuden strategian tarkoitus on kirkastaa olemassa olevien visioiden merkitystä ja luoda askelmerkit miten tavoitteet saavutetaan. Strategia painottaa asiakaslähtöisten pysäköintipalvelujen tarjoamista ja kehittämistä. Kiinteistöomaisuutta tullaan aktiivisesti kehittämään. Tulemme etsimään ratkaisuja kiinteistöjen hallintaan sekä kestävän liikkumisen tukemiseen’’.

Strategiatyö aloitetaan nyt, sillä teknologian kehittyminen aiheuttaa muutoksen tarvetta myös pysäköinnin järjestämisessä. Asiakkaat vaativat yhä enemmän nopeutta, helppoutta ja selkeyttä pysäköintiin. 

“Teknologian kehitys pysäköintialalla on viime vuosina ottanut uusia harppauksia. Mobiilimaksaminen ja verkkokaupan mahdollisuudet ovat jo nykypäivää. Koemme, että nyt on oikea aika uusia jo vuodesta 2015 asti palvellut järjestelmä.”

Pysäköinnin tarpeisiin etsitään ratkaisuja.

Strategiatyön aikana on havaittu selkeä tarve myös Oulun yrityskentältä. Sopimusmalleja tullaan uudistamaan ja vastaamme näin yritysten tarpeisiin saada henkilökunnalle pysäköintiä päiväaikoina. Hotellien ja tapahtumatuottajien tarpeena on ollut pakettiratkaisut ja varsinkin yöaikainen pysäköinti“.

Uuden strategian mukaiset toimet käyttöön vuoden vaihteen jälkeen

Oulun Pysäköinnin tavoitteena on kehittää Oulun keskustaa sekä lisätä sen markkinaa ja elävyyttä. Strategia tulee painottamaan asiakaslähtöisten asiakaslähtöisten pysäköintipalveluiden tarjoamista ja kehittämistä, kiinteistöomaisuuden aktiivista uudistamista ja hallintaa sekä kestävän liikkumisen ratkaisujen tukemista Oulussa.

Erityisesti Kivisydäntä halutaan kehittää, muun muassa parkkilappujen tilalle on tarkoitus saada myös muita maksumahdollisuuksia teknologiaa hyödyntämällä. Toimenpiteiden tarkoituksena on tehdä Kivisydämeen pysäköinnistä mahdollisimman helppoa ja automaattista. Uuden strategian mukaiset järjestelmämuutokset ovat tarkoitus ottaa käyttöön vuoden vaihteen jälkeen. 

Uudiskohteiden hankesuunnitteluja viedään eteenpäin. 

Vaakunakylän pysäköintihallin rakennushanke on käynnistynyt.

Asuntomessualueelle rakentuvan Vaakunakylän pysäköintihallin hanke on edistynyt tuoden alueelle 303 pysäköintipaikkaa viidessä kerroksessa.

Pysäköintilaitos valmistuu tämän hetkisen suunnitelman mukaan asuntomessuille toukokuussa 2025. 

Taustalla edistetään aktiivisesti myös muita hankkeita.