Sopimusehdot

YLEISET SOPIMUSEHDOT
AUTOSAARI, AUTOHEIKKI, SAIRAALAPARKKI JA REHAPARKKI
(lisäksi, ”Laki liikehuoneistojen vuokrauksesta”)

Huom! Kivisydämen sopimuspaikkojen sopimusehdot löytyvät Moovysta.

  1. Sopimuksella vuokralainen saa pysäköintioikeuden pysäköintitaloon nimikoimattomaan autopaikkaan. Osa pysäköintitalon autopaikoista voi sijaita kattotasanteella.
  2. Pysäköintipaikkalaji määritellään seuraavista:

Autosaari ja Autoheikki
– TAVA-pysäköintipaikka on vuokralaisen käytettävissä ympäri vuorokauden. Pysäköintitalon normaalien aukioloaikojen ulkopuolella käyttö tapahtuu sovitusti ulkopuolelle sijoitettua kortinlukijaa käyttäen.
– LÄMPÖ-pysäköintipaikka on vuokralaisen käytettävissä ympäri vuorokauden. Autolämpöpistoke on vuokralaisen käytettävissä marraskuusta maaliskuuhun. Em. lämmityskuukausilta peritään erillinen lämmityslisä.
– YÖPYSÄKÖINTI/TAVA-pysäköintipaikka on vuokralaisen käytettävissä arkipäivisin klo 16.00 – 08.00 välisen ajan ja lauantaina ja sunnuntaina 24h. Pysäköintitalon normaalien aukioloaikojen ulkopuolella käyttö tapahtuu sovitusti ulkopuolelle sijoitettua kortinlukijaa käyttäen.
– YÖPYSÄKÖINTI/LÄMPÖ-pysäköintipaikka on vuokralaisen käytettävissä arkipäivisin klo 16.00 – 08.00 välisen ajan ja lauantaina ja sunnuntaina 24h.  Autolämpöpistoke on vuokralaisen käytettävissä marraskuusta maaliskuuhun. Em. lämmityskuukausilta peritään erillinen lämmityslisä.

Yöpysäköintisopimus ei oikeuta pysäköimään päivällä em. voimassaoloaikojen ulkopuolella, jolloin pysäköintikortti on suljettuna. Asiakas voi kuitenkin hakea autonsa myös sulkuaikaan maksamalla kyseisen P-talon vuorokausimaksun (maksuautomaatilla ”Kadonnut lippu”). Pysäköintitalo valvoo yöpysäköintikortin päiväpaikallaoloa ja on päivän pysäköinnistä oikeutettu perimään ko. talon vuorokausimaksun.

Sairaalaparkki
– TAVA-pysäköintipaikka on vuokralaisen käytettävissä ympäri vuorokauden. Pysäköintitalon normaalien aukioloaikojen ulkopuolella käyttö tapahtuu sovitusti ulkopuolelle sijoitettua kortinlukijaa käyttäen.
– LÄMPÖ-pysäköintipaikka on vuokralaisen käytettävissä ympäri vuorokauden. Autolämpöpistoke on vuokralaisen käytettävissä marraskuusta maaliskuuhun. Em. lämmityskuukausilta peritään erillinen lämmityslisä.

Rehaparkki
– REHA/LÄMPÖ-pysäköintipaikka on vuokralaisen käytettävissä ympäri vuorokauden. Autolämpöpistoke on vuokralaisen käytettävissä marraskuusta maaliskuuhun.

  1. Pysäköintitalon käyttö tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla.
  2. Pysäköintitalossa säilytettävän auton on oltava ajoneuvoliikennerekisterissä, liikennekäytössä, katsastettu ja vakuutettu, eikä se saa kohtuuttomasti liata ympäristöään. Pysäköintitalossa ei saa säilyttää auton lisäksi muuta tavaraa, siellä on noudatettava hyvää järjestystä ja siisteyttä.
  3. Autosaaren laskutusjakso on 1 kk, maksuehto 14 päivää netto / Autoheikin, Sairaalaparkin ja Rehaparkin laskutusjakso on 3 kk, eräpäivä jakson ensimmäisen kuun 15. päivä. 
  4. Mikäli vuokraa ei ole maksettu eräpäivään mennessä, on Oulun Pysäköinti Oy:llä oikeus mitätöidä ko. pysäköintikortti.
  5. Sopimuksessa olevat hinnat on ilmoitettu 24 %:n (1.1.2013 alkaen) arvonlisäverokannan mukaisina. Mikäli arvonlisäverokanta muuttuu, muutetaan hintoja vastaamaan kulloinkin voimassa olevaa arvonlisäverokantaa.
  6. Vuokranantajalla on oikeus muuttaa sopimuksen ehtoja (mm. hintoja) ilmoittamalla siitä 1 kuukautta etukäteen. Vuokralaisella on tällöin oikeus irtisanoa sopimus päättymään uuden ehdon voimaantulopäivään.
  7. Sopimus on voimassa toistaiseksi molemminpuolisella yhden kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaika on yksi täysi kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan alkavaksi sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanomisilmoitus vastaanotetaan. Irtisanomisaika ja sopimus päättyvät seuraavan kalenterikuukauden viimeisenä päivänä.

SITOUMUS PYSÄKÖINTIKORTIN TAI RFID-TUNNISTEEN JA/TAI LÄMPÖPAIKAN AVAIMEN PALAUTTAMISESTA
Sopimuksen allekirjoituksella vuokralainen sitoutuu sopimuskauden päättyessä välittömästi palauttamaan saamansa pysäköintikortin tai RFiD-tunnisteen ja mahdollisen lämpöpaikan avaimen vuokranantajalle, tai korvaamaan ne päättymishetkellä voimassaolevan hinnaston mukaisesti.