Arvontojen säännöt

Oulun Pysäköinti Oy:n järjestämien Facebook/Instagram- arvontojen viralliset säännöt:

Arvonnan järjestäjä
Oulun Pysäköinti Oy, asiakaspalvelu sijaitsee Kivisydämen Infossa, lohkossa E2

Osallistumisaika
Osallistumisaika arvontaan on arvontajulkaisussa ilmoitettu aika.

Ketkä voivat osallistua
Arvontaan voivat osallistua kaikki ko. palvelun käyttäjätunnuksen omaavat Suomessa asuvat yksityishenkilöt. Arvontaan ei voi osallistua Oulun Pysäköinti Oy:n työntekijät, eikä heidän perheenjäsenet. Arvontaan osallistutaan kommentoimalla ja/tai tykkäämällä arvontajulkaisua. Arvontaan osallistuvat kaikki kommentoijat/tykkääjät tässä kyseisessä arvontajulkaisussa, muiden Oulun Pysäköinti Oy:n julkaisujen kommentit ja tykkäykset eivät osallistu arvontaan.

Palkinto

Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan julkaisuissa mainittu palkinto. Voittaja(t) ilmoitetaan vähintään alkuperäisen julkaisun kommenttikentässä. Voittajaan otetaan yhteyttä yksityisviestillä. Voittaja noutaa palkinnon Oulun Pysäköinti Oy:n asiakaspalvelusta, Kivisydämen Infosta. Voittajan tulee tunnistautua palkintoa noudettaessa voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella. Palkintoa ei postiteta.

Muut ehdot

Meta ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla eikä se liity mitenkään Metaan. Jokaisen osallistujan on vapautettava Meta kaikesta vastuusta.

Tilanteessa, jossa palkintoa ei noudeta ehtojen mukaisesti, voittaja menettää oikeutensa palkintoon ja Oulun Pysäköinti Oy:llä on oikeus arpoa uusi voittaja tai jättää palkinto jakamatta. Palkinnon noutamisen ajankohdasta sovitaan voittajan kanssa yksityisviestillä. Mikäli voittaja ei vastaa Oulun Pysäköinti Oy:n lähettämään voittajailmoitukseen seitsemän päivän kuluessa, voittaja menettää oikeutensa palkintoon.

Oulun Pysäköinti Oy rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevien palkintojen arvoon.

Tietojen kerääminen ja henkilötiedot

Annettuja yhteystietoja käytetään vain arvontaan liittyvään yhteydenpitoon, eikä niitä säilytetä arvonnan loputtua.

Henkilötietojasi kerätään ja tallennetaan väliaikaisesti arvonnan tai kilpailun järjestämiseksi. Tietoja käytetään vain arvonnan tai kilpailun suorittamiseksi, yhteydenottamiseksi voittajaan sekä mahdollisen palkinnon toimittamiseksi. Kilpailun tai arvonnan järjestäjänä ja henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii Oulun Pysäköinti Oy. Mikäli voitat, voit erillisellä suostumuksellasi myöntää kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista nimesi ja asuinpaikkakuntasi ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta Oulun Pysäköinti Oy:n valitsemissa medioissa.

Tiedot voimassa alkaen 31.5.2022