Strategia ja visio

Strategiset linjaukset:

Oulun Pysäköinti Oy (Y-tunnus: 0728027-9) on Oulun kaupungin v. 1988 perustama yhtiö pysäköintitoiminnan käytännön tehtävien hoitamista varten. Toiminnassaan yhtiö noudattaa Oulun kaupunkikonsernin strategiaa ja toteuttaa kaupungin liikenteeseen liittyvissä tavoitesuunnitelmissa määriteltyjä tavoitteita.

Omistaja pitää strategisesti tärkeänä, että keskeinen pysäköintilaitostoiminta on kaupungin omistuksessa ja ohjauksessa.

 

Yhtiön visio:

Oulun Pysäköinti Oy on johtava ja keskeinen maksullisen pysäköintitoiminnan moniosaaja Oulun kaupungissa.

Yhtiö tarjoaa laadukkaita pysäköintipalveluja toiminta-alueellaan niin, että liikenteelliset tavoitteet toteutuvat myös käyttäjien päivittäisissä toiminnoissa.